Projektovanie rodinných domov

Štúdia

Pokiaľ nemáte záujem o katalógový dom a chcete si dať naprojektovať svoj rodinný dom podľa vašich predstáv tak ideálnym riešením je zadať našej spoločnosti požiadavku na vypracovanie tzv. štúdie. Jedná sa v podstate o zjednodušený projekt kde vám vypracujeme pôdorys, rezy a vizualizáciu Vášho rodinného domu. Na to aby bola štúdia Vášho domu vypracovaná podľa vašich predstáv treba rátať minimálne s troma konzultaciámi s projektantom, kde sa riešia a konzultujú vaše rôzne pripomienky práve k dispozičnému riešeniu. Zo skúsenosti po tretej konzultácii s projektantom bude štúdia vášho domu vypracovaná do posledného detailu podľa vašich predstáv. Cena takejto štúdie rodinného domu sa zvyčajne hýbe od 800,- až 1500,- EUR bez DPH v závislosti na náročnosti a rozsahu samotného projektu. Pozor štúdia nie je projekt, je to iba vizualizácia toho čo si potom dáte naprojektovať.

Projekt rodinného domu pre stavebné povolenie

Projekt vášho rodinného domu je v podstate podrobnejšie spracovaná štúdia spolu s ďalšími profesiami. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje iba zákonom stanovené náležitosti, teda nenájdete v ňom napríklad výpis materiálu a rôzne prevedenia detailov vašej budúcej stavby. Projekt obsahuje tieto dielčie projekty, ktoré sú potrebné pre stavebné povolenie: architektúra, elektroinštalácia, el. prípojka, zdravotechnika, statika, technická správa, osadenie stavby na pozemku, požiarno bezpečnostné riešenie atď. Cena kompletnej projektovej dokumentácie je závislá od náročnosti a rozsahu samotného projektu a zväčša sa určuje percentuálnym koeficientom z celkovej peňažnej hodnoty samotného projektu, ináč povedané z jeho hodnoty po postavení.

Realizačný projekt rodinného domu

Pokiaľ chcete mať vopred prehľad o spotrebe materiálu pre Váš rodinný dom tak je dobre si dať vypracovať tzv. realizačný projekt rodinného domu. V realizačnom projekte nájdete navyše od klasického projektu pre stavebné povolenie napríklad detailnejšie spracovanú archytektúru a všetky dielčie vyššie spomenuté projekty spolu s výpisom spotrebovaného materiálu. Z takto detailne spracovanej projektovej dokumnetácie tak viete jednoduchšie určit cenu rodinného domu, skrátka viete si predom vyrátať koľko bude stáť postavenie Vášho rodinného domu. Cena realizačných projektov je pochopiteľne vyššie vzhľadom na celkovú vyššiu náročnosť ako je to u klasických projektov pre stavebné povolenie. Už každý z vás sa musí rozhodnúť či mu stojí za to si dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.